Stedelijk wonen met de intimiteit van een buurt

Bijzondere woonsferen in informele binnengebieden, een eigenzinnige skyline en een divers programma. Het is de essentie van het concept dat KCAP samen met Bouwinvest, Era Contour en Jeroen Schipper ontwikkelde voor de ‘Parkstad’ competitie. Medio 2016 schreef de gemeente Rotterdam de besloten ontwikkelcompetitie uit voor de ontwikkeling van 250 nieuwe koop- en huurwoningen in Het Remisehof, een gebied tussen de Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk. Diversiteit in grootte, indeling en prijs van de woningen moeten Het Remisehof aantrekkelijk maken voor verschillende inkomensgroepen.

Woonkwartier met diversiteit
In het concept dat KCAP voor de competitie indiende, krijgt Parkstad het karakter van een woonkwartier. Een woonkwartier met een grote diversiteit aan woningen die bewoners uit de Afrikaanderwijk en Feyenoord de mogelijkheid geven door te stromen, starters op de woningmarkt een betaalbare woning te geven en gezinnen voor de stad te behouden en aan te trekken. Het aantal eengezinswoningen en grondgebonden woningen is gemaximaliseerd en tegelijkertijd is de stedelijke straat met gestapelde appartementen en grondgebieden woningen aan de Laan op Zuid gerealiseerd.

Eigenzinnige skyline
Een contour met ranke torentjes op sokkels voor accenten op hoeken en assen, strekken van een meer gesloten bouwblok, afgewisseld met kleinschalige seriematigheid in blokken die subtiel van elkaar verschillen in maat en architectuur. Levendigheid, hoogte accenten en variantie in volume en korrel: het ontwerp biedt een vriendelijk en passend antwoord en tegelijkertijd een eigenzinnige skyline.

Kleinschaligheid door bijzondere binnengebieden
De speciaal ontworpen binnengebieden in Parkstad bieden een intimiteit die zich vertaald in een woonmilieu voor mensen die wel stedelijk willen wonen, maar de kleinschaligheid en de sociale contacten van een hof of buurtje op prijs stellen. Elk binnengebied heeft een specifiek karakter en een eigen identiteit: het meest westelijke binnengebied presenteert zich als een woonstraatje, het middelste binnengebied kent een meer publiek karakter in de vorm van een boomgaard en het meest oostelijke binnengebied karakteriseert zich als een hof. Compacte voorzones reguleren de overgang van het privégebied naar het semiopenbare binnengebied en filteren de interactie. Als tegenhanger van het duidelijk op het collectief gerichte binnengebied, bieden de achtertuinen een introverte privacy.

Verbinding en educatie
Bij de invulling van de binnengebieden, de semipublieke ruimtes van de wijk, is aansluiting gezocht bij de sociaal-maatschappelijke opgave van Afrikaanderwijk en Feyenoord en met name gezondheid-gerelateerde onderwerpen. Een van de binnengebieden wordt ingericht als speelmoestuin. Via poorten is het binnengebied aangetakt op het wijkpark Hilledijk en de overige straten. In een ander deel van de wijk zijn drie binnengebieden ingericht met vruchtenbomen. Een intiem woonstraatje krijgt bessen- en notenstruiken, de centrale boomgaard heeft laaghangende kersenbomen en een hofje dat voorzien is van pergola’s van appel- en perenbomen. In alle gevallen beheren de bewoners de gebieden. Deze invulling brengt de bewoners op een ongedwongen, vanzelfsprekende manier in aanraking met elkaar, met de natuur, met voeding en de verwerking ervan.

Sociale duurzaamheid
Werken aan een dynamische wijk als de Afrikaanderwijk en Kop van Zuid vraagt extra aandacht voor sociale duurzaamheid om er één veerkrachtige wijk van te maken. Onder meer door ruimtelijk en programmatisch een goede leefomgeving te genereren waarin mensen wonen die zich verbonden voelen met de plek en zich deze duurzaam eigen kunnen maken. De interactie tussen gebouw en omgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor een levendig en veilig publiek domein. De keuze om het aantal grondgebonden woningen te maximaliseren zal dit waarborgen. Bovendien zijn de grondgebonden woningen aan de Laan op Zuid zo ingedeeld dat deze verschillende vormen van werken aan huis kunnen integreren en zo overdag ook levendigheid in de wijk genereren.

Ook zullen bewoners worden betrokken bij de totstandkoming van zijn of haar woonomgeving door diverse keuzemogelijkheden en opties om de eigen woning ook echt eigen te maken. Opties die het woongenot kunnen vergroten en zichtbare individualiteit en identiteit aan de woning verlenen, zoals balkons en serres worden aangeboden.

Last but not least, een diversiteit aan woningtypes zal een smeltkroes van bewoners aantrekken die samen een duurzame en tolerante wijk vormen waar men zich voor langere tijd aan kan binden. Diezelfde diversiteit aan woningen geeft bewoners de gelegenheid binnen de wijk te verhuizen als de gezinssituatie, de financiële draagkracht of de fysieke beperking daar om vraagt. Zo houdt de wijk belangrijke sociale netwerken in stand en ontstaat er daadwerkelijk een veerkrachtige wijk.