Ontwerpend onderzoek Gebouwd Water gepresenteerd

Het Rotterdamse klimaat verandert. We gaan in de toekomst vaker te maken krijgen met intensieve neerslag en periode van droogte. Als we hier niet op anticiperen zal dit vaker en meer wateroverlast en schade tot gevolg hebben.

KCAP heeft, samen met acht andere Rotterdamse architectenbureaus, onderzocht hoe het waterweerbaar maken van de stad aanleiding kan zijn voor een kwaliteitsimpuls voor de wijk op drie locaties in Rotterdam. Hoe maken we Rotterdamse wijken klimaat- en toekomstbestendig?

Samen met de BNA, de gemeente Rotterdam, Waterschappen, woningcorporaties en andere stakeholders onderzochten we de aanpak van wateroverlast op het raakvlak tussen openbare ruimte en de bebouwde omgeving.

De doelstelling van dit onderzoek is het aantonen van de synergie tussen het aanpakken van wateroverlast en het verbeteren van de sociaal-ruimtelijke structuur van de wijk. Investeringen die gedaan worden in technische oplossingen komen door een meer integrale benadering direct in de wijk en bij bewoners terecht. Water als motor voor stedelijke vernieuwing!

Het resultaat is gepubliceerd in boekvorm, verkrijgbaar www.gebouwdwater.nl.

Deelnemende architectenbureaus: DJGA, Brink architectuur & stedenbouw, Personal Architecture, Broekbakema, Lex architecten, Hersbach architecten, Arconiko architecten, KCAP en O2 studio.

Onderzoekslocaties: Bospolder, Rubroek en Lombardijen.