KCAP, Arcadis en OKRA geselecteerd voor masterplan Ragheno Mechelen

Ontwerpbureaus KCAP Architects&Planners, Arcadis en OKRA zijn als team geselecteerd door de stad Mechelen om het masterplan op te maken van de site Ragheno. Dit centraal gelegen bedrijventerrein zal getransformeerd worden tot een nieuwe, duurzame stadswijk voor wonen, werken en recreatie. Het 78 ha grote plangebied is aangeduid als strategisch project binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Gelegen vlakbij het station en het stadscentrum vormt Ragheno een belangrijke schakel tussen andere stadsvernieuwingsprojecten in Mechelen en bestaande wijken. Het team, onder leiding van KCAP, werd geselecteerd uit zeven kandiderende partijen.

Mechelen is in de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire stad om te wonen, werken en te ontspannen. Om deze groei te ondersteunen, ontwikkelt de stad een nieuwe buurt op de site Ragheno. Het areaal ligt ten oosten van het stadscentrum, op 15 minuten fietsen van de Sint-Romboutstoren en in de onmiddellijke nabijheid van het station. Op het terrein bevinden zich de Centrale Werkplaatsen van de Belgische spoorwegmaatschappij, die behouden blijven, en een mix van bedrijven, sport en wonen.

Het collectief van de bureaus KCAP, Arcadis en OKRA werkt aan een masterplan voor de verdere ontwikkeling van het gebied met als doel het bereiken van hogere woondichtheden, het concentreren van kantoren op knooppunten van openbaar vervoer, het ontwerpen van collectieve openbare ruimten waaronder een park en het versterken van sociale en programmatische menging. Bovendien ambieert de stad Mechelen een klimaat neutrale, duurzame wijk, en hanteert daarvoor het ‘BREEAM Gebiedsontwikkeling’-certificeringsproces.

Het project omvat een stedenbouwkundig onderzoek, diverse studies op het gebied van mobiliteit, structuur en inrichting van de publieke ruimte, de integratie van Smart City maatregelen en bodem-, water- en energiestudies. Daarbij streeft het masterplan ernaar een evenwicht te creëren tussen de wensen van de stad, de grondeigenaren en de huidige gebruikers en bewoners in het gebied.

Jeroen Dirckx, associé KCAP Rotterdam en projectleider: “De stad Mechelen heeft een vooruitstrevende visie op haar stedelijke ontwikkeling. Na de opwaardering van de binnenstad, het stationsproject en de tangent, vormt dit de logische vervolgstap in de ambitieuze transformatie die Mechelen als groeistad doormaakt. Het is een uitdagende opgave waarbij we een nieuw type woon- werkomgeving aan het palet van de stad kunnen toevoegen.”