Succesvol kick-off herontwikkeling Cruquiuseiland Amsterdam

Op woensdagavond 6 april vond de aftrap voor de herontwikkeling van de Chubb-locatie plaats. Ongeveer vijftig tot zestig omwonenden en betrokkenen kwamen samen tijdens een inloopbijeenkomst in het gebouw van Civic aan de Kramatplantsoen. Bezoekers konden tijdens de bijeenkomst hun mening geven over onder meer de stedenbouwkundige opzet, de architectuurstijl, gebruik van gezamenlijke ruimtes en de inrichting van de openbare ruimte. Ter plekke werden de wensen en ideeën door een live-tekenaar vertaald naar mooie schetsen. De verzamelde input wordt door gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM verwerkt in een volgende versie van het plan voor de Cruquius. Volgens planning willen zij aan het einde van dit jaar het ontwerp afgerond hebben.

Het beoogde programma voor Cruquius bestaat uit circa driehonderd koop- en huurwoningen, gecombineerd met werk- en commerciële ruimten. De zogenoemde spelregelkaart van de gemeente Amsterdam is als uitgangspunt voor het ontwerp en het programma gehanteerd.

Over Cruquius werkgebied

Het Cruquius  werkgebied verandert snel van een  bedrijventerrein naar een levendig gebied waar het prettig wonen en werken is. Gelegen aan het water, binnen de ring en op vijf fietsminuten afstand naar de Indische Buurt, wordt het steeds meer onderdeel van de stad.

Transformatie Chubb-locatie Cruquiuseiland

Voor de verworven, voormalige locatie van Chubb Fire & Security (onderdeel van UTC) aan de Cruquiusweg heeft AM in samenwerking met KCAP Architects&Planners en a.s.r. vastgoed vermogensbeheer een planvisie gemaakt. Op basis van het business model 'I AM YOU', waarbij ontwikkeld wordt op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie, zal zij de plannen de komende periode in samenwerking met de omwonenden, de gemeente Amsterdam en andere belanghebbenden verder uitwerken.

Klik hier voor het persbericht van AM.