Project launch: Werkstadt Zürich

KCAP zal het gebied van de voormalige industriële spoorlijnwerkplaatsen in Zürich transformeren tot een nieuwe wijk voor “urban manufacturing”. “Werkstadt Zürich” is één van drie gebieden van de Zwitserse Nationale Spoorwegen (SBB) die in de komende twintig jaar een programmatische en stedenbouwkundige transformatie zullen ondergaan. Met Werkstadt Zürich kan een duurzame mix van innovatieve industrie en culturele activiteiten in Zurich gevestigd worden.

De op het 42.000 m2 omvatttende areaal bestaande structuren vormen de basis voor het stedenbouwkundig concept: werkplaatsgebouwen, steegjes, tussen-ruimten en de “spoor-oever”. Zij zijn met hun industriële identiteit en materiaal beeldbepalend voor de uitstraling van de toekomstige ontwikkeling en zijn onderdeel van een robuust ruimtelijk raamwerk dat zowel de bestaande stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit koestert als verdere ontwikkeling toestaat zonder de ruimtelijke samenhang te verliezen. Het stedenbouwkundig concept omvat bovendien aspecten van zichtverbindingen binnen het gebied, geluidsbescherming, sloop of behoud van bestaande gebouwen, programmering en de daaruit resulterende gebouwtypologieën. Werkstadt Zürich wordt in haar grotere stedenbouwkundige context ingebed en verbonden met infrastructuur en het patroon van openbare ruimtes van de stad. Door deze te activeren met een industrieel en commercieel karakter worden deze tevens versterkt. 

Klik hier voor de projectwebsite.