Pionieren in duurzame stedenbouw

Tijdens de Building Green conferentie in Kopenhagen op 2 en 3 november, zal Jeroen Dirckx, stedenbouwkundige en associé bij KCAP, als keynote spreker de visie van KCAP op duurzame stedenbouw toelichten aan de hand van drie internationale projecten.

Sinds haar oprichting in 1989 richt KCAP zich op het realiseren van duurzame stedelijke gebieden met een sterke sociale cohesie. Met de ontwikkeling van het GWL-terrein in Amsterdam verrichtte KCAP pionierswerk. Het was de eerste ecologische en autovrije woonomgeving in Nederland met gemeenschappelijke voorzieningen en ‘urban farming’ en is gerealiseerd in 1998.

In Hamburg is op basis van het masterplan van KCAP/ASTOC de met TOD Gold bekroonde stadsuitbreiding HafenCity ontstaan, een van de grootste binnenstedelijke transformaties in Europa waarin de vloedbestendigheid van het water een centraal thema is. Momenteel leidt KCAP het multidisciplinaire ontwerpteam voor de ontwikkeling van het CO2-neutrale stedenbouwkundig plan FredericiaC in Denemarken. Deze transformatie van een vervuild, voormalig havengebied tot een vitaal nieuw stadsdeel omvat thema's als omgang met klimaatverandering, stedelijke welvaart, energie-efficiëntie, ‘urban farming’, participatie, tijdelijke landschap en sociale cohesie.