De moderne samenleving vraagt om duurzaame en inspirerende woon- en leefomgevingen

De huidige woningmarkt vraagt om een nieuwe benadering: er is niet langer één dominante leefwijze maar een verscheidenheid van levensstijlen. Meer dan ooit wensen mensen hun eigen leefomgeving te kunnen individualiseren. KCAP ontwerpt concepten die enerzijds sterk en uitgesproken zijn waardoor zij een sociale en ruimtelijke samenhang bieden. Anderzijds geven zij de nodige flexibiliteit om in te kunnen spelen op de individuele behoeftes van gebruikers en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.

KCAP presenteerde haar ideeën hierover op de Provada, hierbij een resumé.

Laat je inspireren!