KCAP met Kunst + Herbert wint prijsvraag Fischbeker Reethen Hamburg

KCAP Architects&Planners in samenwerking met Kunst + Herbert wint de prijsvraag Fischbeker Reethen in Hamburg Harburg. Het team is als winnaar gekozen uit een groep van zes internationale deelnemers in een prijsvraagproces met twee fases. Het gebied wordt ontwikkeld door de IBA Hamburg (Internationale Bouwtentoonstelling) tot een nieuw stadsgebied voor wonen en kleinschalige industrie. Model van de ontwikkeling is de “tuinstad van de 21e eeuw”. In deze herinterpretatie van de tuinstad worden op het 70 ha grote terrein aan de rand van Hamburg circa 2.200 woningen, 100.000 m2 kleinschalige industrie en een grote diversiteit aan hoogwaardige landschapsruimten gepland.

Het concept van het team KCAP / Kunst + Herbert introduceert een nieuwe mix van wonen en werken in de Tuinstad 2.0. Het is gebaseerd op een robuust ruimtelijk raamwerk dat reageert op de bestaande ruimtelijke landschapskwaliteiten. Tegelijkertijd is het zo veerkrachtig dat ook bij onvoorziene veranderingen de ruimtelijke kwaliteit gegarandeerd blijft. Programmatisch zet het concept in op de combinatie van de producerende sector met wonen en grijpt deze als kans aan om stadsuitbreiding op een nieuwe en duurzame manier te realiseren. Een compacte en bij het gebied passende bebouwing met innovatieve typologieën voor open ruimtes en buurtvorming opent mogelijkheden voor kwalitatief hoogwaardige architectuur en landschapsruimten.

De woonfuncties zijn gelegen in het centrum van het gebied. De landschapsstructuur wordt in de vorm van vingers het gebied in getrokken. Daardoor is ook in het hart van de Fischbeker Reethen het landschapsgevoel ervaarbaar. Deze landschapslijnen creëren verschillende landschappelijke kwaliteiten en maken een verscheidenheid aan woontypologieën mogelijk. Aan de boulevard, de centrale ontsluitingsas, ontstaat een klein centrum met een school en een nieuw kunstmatig meer als ziel van de Fischbeker Reethen. Het meer maakt deel uit van de “groen-blauwe verbinding”: een netwerk van landschap en water, dat het landschap met het wonen verbindt. Tussen het wonen en de commerciële functies wordt een nieuwe mix van functies geïntroduceerd. Deze transitiezone beschermt het wonen tegen de traditionele industrie langs het spoor en geeft deze functies een aantrekkelijk gezicht naar de stad.

Het nieuwe Fischbekermeer heeft naast zijn betekenis als "place maker" in het hart van het gebied ook een essentiële rol in het duurzaamheidsconcept. Regenwater- en energiemanagement op wijkniveau zijn naast sociale en stedenbouwkundige duurzaamheid de hoofdaandachtspunten van het concept.

Kees Christiaanse, partner van KCAP Architects&Planners: "De verbinding met het landschap is het uitgangspunt van ons ontwerp. Wij beschouwen de functiemenging als een kans voor de Fischbeker Reethen en als een model voor de ontwikkeling van de periferie van steden."

Karen Pein, directeur IBA Hamburg GmbH: “In de Fischbeker Reethen zullen we nieuwe woon- en werkomgevingen realiseren. Het ontwerp van KCAP met Kunst + Herbert stelt nieuwe normen voor de tuinstad van de toekomst.“

Het team KCAP en Kunst + Herbert wordt versterkt door Büro Sieker, Berlijn (regenwatermanagement), ARGUS, Hamburg (verkeer) en Keoto, Zürich (energie en duurzaamheid).