KCAP en gmp winnen i.s.m. Ramboll Studio Dreiseitl prijsvraag in Shanghai Pudong

Het ontwerp van KCAP en de architecten von Gerkan, Marg and Partners (gmp) in samenwerking met landschapsarchitecten Ramboll Studio Dreiseitl werd als winnaar gekozen in de competitie “Zhangjiang Science and Technology City” in Shanghai. Het internationale team werd verkozen boven twee andere kandidaten. Voor gmp en KCAP is het de tweede succesvolle samenwerking na het gezamenlijke ontwikkelen van het masterplan voor OlympiaCity Hamburg.

“Zhangjiang Science and Technology City” is gelegen in Pudong, het vooruitstrevende oostelijke stadsdeel van Shanghai. Het is strategisch gunstig gelegen tussen het stadscentrum en het Shanghai Pudong International Airport. De uitbreiding en herontwikkeling van het gebied maken deel uit van een grotere nationale strategie ter versterking van Research & Development in plaats van monofunctionele industriële productie. In deze ambitie zal op een oppervlak van circa 84 km2 de grootste en belangrijkste wetenschapsstad in China ontstaan ​​- een pilootproject met een nationale voorbeeldfunctie. De oppervlakte van het gebied is groter dan dat van Manhattan of Lingang New City, een stad ten zuidoosten van Shanghai die op dit moment in aanbouw is.

De mogelijkheden tot het creëren van clusters zoals in Silicon Valley, New York of elders, interdisciplinaire uitwisseling en lokale netwerken zijn de meest belangrijke locatiefactoren van groeiende high-tech steden. Het belang van fysieke nabijheid in stedelijke omgevingen waar directe ontmoetingen gestimuleerd worden, blijft ook in tijden van de wereldwijd verbonden economie groot. Ideeën verspreiden zich door gangen en straten soms gemakkelijker dan via continenten en oceanen.

Als stedenbouwkundige strategie werd daarom het concept “Living University” ontwikkeld: een formatie van clusters rondom de bestaande en toekomstige high-tech instellingen (bedrijven, universiteiten en technologieclusters) in combinatie met aantrekkelijke woon-, cultuur-, sport- en onderwijsprogramma’s. Op stedelijk-ruimtelijk niveau wordt dit vertaald in duidelijk gedefinieerde stedelijke straten, wegen en groenruimtes. In een overkoepelend stedenbouwkundig raamwerk worden bestaande structuren, die al in verschillende mate ontwikkeld zijn in het gebied, geactiveerd. Het raamwerk integreert op verschillende niveaus de elementen water, groen en een dicht netwerk van openbare vervoer systemen. Daarmee ontstaan aantrekkelijke leefomgevingen in gedifferentieerde en functioneel gemengde stadstructuren die de voedingsbodem vormen voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Als netwerk van stedenbouwkundig verdichte clusters met attractieve uitstralingskracht vormt het concept een sterke stedenbouwkundige tegenhanger van de “urban sprawl”.

Binnen het  samenwerkingsverband is KCAP verantwoordelijk voor het strategisch stedenbouwkundig masterplan. Het masterplan is, gezien de grote schaal en het heterogene karakter van het project, een robuust raamwerk en vormt de basis voor een lange-termijn ontwikkeling en de realisatie van het dynamische programma van het gebied. Als onderdeel van deze strategie heeft gmp specifieke masterplannen voor drie belangrijke gebieden uitgewerkt, waaronder het "Public Center", het centrum van de Science-City. Ramboll Studio Dreiseitl was de partner voor het integrale milieutechnologie- en landschapsontwerp.