Ruurd Gietema spreker op Next Level - Stedenbouw zonder grenzen, 3 december

Wat dragen internationale ontwerpprojecten en (ontwerpend) onderzoek bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken? En wat kan de Nederlandse vakgemeenschap leren van de internationale ervaringen? Deze vragen staan centraal de bijeenkomst Next Level – Grenzeloze Stedenbouw. Leren van internationale ervaringen, georganiseerd door de Stimuleringsfonds Creative Industrie.

In drie parallelsessies worden thema’s zoals de verbetering van woon- en werkomstandigheden in opkomende economieën, de kracht van ontwerp in complexe wateropgaven en ‘lessons learned’ belicht. Ruurd Gietema zal in de sessie over woon- en werkomstandigheden de ervaringen van KCAP met 'Housing Strategies' delen.

Klik hier voor meer informatie.