Jeroen Dirckx in MEDIATING [INFRA]STRUCTURES in Brussel, 13 juni

Jeroen Dirckx neemt zaterdag, 13 juni deel aan 'Mediating (Infra)Structures' het eerste van drie talk-events die georganiseerd worden door doe-tank City3 samen met architect Lars Fischer van common room en onderzoekster Janina Gosseye van TU Delft.

'Mediating (Infra)Structures is een project dat een nieuwe focus wil plaatsen op onze hedendaagse ‘gedeelde ruimten’, door drie types ervan - shopping centra, transport hubs en culturele centra - te onderzoeken aan de hand van drie talk-events en enkele workshops en lezingen in het kader van de Public School for Architecture Brussels. 

Met Mediating [Infra]Structures zal worden onderzocht of de veronderstelde teloorgang van de publieke sfeer kan omgekeerd worden in deze hedendaagse gedeelde ruimten, en of ze kunnen herbedacht worden tot ‘mediatoren’ van een nieuw publiek domein.'

Klik hier voor meer informatie.