KCAP ontwerp '010 Feyenoord Forum' Rotterdam

KCAP Architects&Planners was een van 7 partijen in het verkenningstraject voor een ontwerp voor een nieuw stadion voor Feyenoord in Rotterdam. Het voorstel van KCAP ‘Feyenoord Forum’ plaatst dit stadion aan de noordkant van de bestaande Kuip. Deze kan hierdoor als gebouw behouden worden en in originele staat worden teruggebracht.

De bouw van het nieuwe stadion en de herontwikkeling van de bestaande Kuip zijn de motor voor een integrale gebiedsontwikkeling; een ontwikkeling gebaseerd op sport, onderwijs/opleiding en medische voorzieningen, aangevuld met gerelateerde retail, leisure, kantoren en woningen. Hier ontmoet Topsport het publieke belang en neemt daarmee maatschappelijke verantwoordelijkheid.

"De huidige Kuip is mooi en indrukwekkend, maar staat als een zogenaamde "witte olifant" in gebied met een uitstraling van een derderangs bedrijventerrein. Daarom hebben wij ons niet zozeer gericht op de bouw een nog grotere "witte olifant", maar op de ontwikkeling het hele gebied stadiondriehoek. Het nieuwe stadion verschaft het gebied een fantastisch internationaal icoon maar werkt ook als katalysator voor een  gebiedsontwikkeling 010 Feyenoord Forum. Het forum dwingt een intercity station af, creëert veel banen, en biedt kansen, identiteit en trots voor Zuid,” zegt Ruurd Gietema, stedenbouwkundige van Stadionpark en partner van KCAP.

"In ons voorstel wordt de Kuip in oorspronkelijke staat teruggebracht, wordt daarmee rijksmonumentwaardig en fungeert als hart van het 010 Feyenoord Forum."

De essentie:

1 Het nieuwe voetbalstadion voldoet aan alle hedendaagse eisen en presenteert zich sterk in de stad.

2 Tijdens de bouw wordt er ongehinderd gevoetbald in de Kuip.

3 Na realisatie van het nieuwe stadion wordt de Kuip teruggebracht naar de oorspronkelijke staat, wordt rijksmonumentwaardig en het hart van het Feyenoord Forum.

4 De historische Kuip wordt het hart van het 010 Feyenoord Forum. Dit is een thematische gebiedsontwikkeling met sport, onderwijs/opleiding en medisch als dragers aangevuld met gerelateerde retail, leisure, kantoren en woningen, in totaal 65.000 m2.

5 Het nieuwe stadion, het 010 Feyenoord Forum en de sportcampus Varkenoord vormen samen het Stadionpark, een gebiedsontwikkeling die voorziet in een nieuw centrum voor Rotterdam Zuid. Goed bereikbaar (intercitystation)  en met veel banen, kansen, identiteit en trots voor Rotterdam Zuid.

Helaas heeft het verkennerstrio Feyenoord niet gekozen om deze richting verder uit te laten werken. Het rapport stelt voor om alleen de plannen van de Bam en Red de Kuip verder uit te werken om tot één definitieve keuze te komen.