KCAP werkt aan nieuw sculpturaal gebouw voor Fountainhead

Op uitnodiging van het Borneo Architectuur Centrum (BAC) Amsterdam presenteerde Irma van Oort, partner van KCAP Architects&Planners, donderdag 20 november 2014, de ontwerpen die in het verleden zijn gemaakt voor Fountainhead aan de Ertskade in Amsterdam. Irma van Oort presenteerde het eerste plan van KCAP in samenwerking met Steven Holl uit 1995 tot en met het laatste plan van KCAP waar in 2010 bouwvergunning voor is verleend. Deze ambitieuze plannen passen binnen de randvoorwaarden van het stedenbouwkundig plan van West 8 uit 1992. Inmiddels heeft de deelgemeente een prijsvraag voor ontwikkelaars uitgeschreven met een ander programma en andere stedenbouwkundige uitgangspunten. De plannen van drie ontwikkelaars zijn te zien in het Borneo Architectuur Centrum en de buurt mocht tussen 1 en 13 november zijn stem uitbrengen. De winnaar is nog niet bekend gemaakt.

Adriaan Geuze van West 8 hield ook op die avond van 20 november een spannend betoog over stedenbouw zelfs wanneer het programma aangepast moet worden. “Borneo Sporenburg verdient een prachtig slotakkoord, een sculpturaal gebouw. Aanscherping van programmatische uitgangspunten is een hachelijk avontuur om marktpartijen te vragen om risico te nemen zonder eerst een adequate stedenbouwkundige check. Dat is voor een stad als Amsterdam niet de gebruikelijke gang van zaken.” Met een getekende denkoefening heeft hij laten zien dat veranderende uitgangspunten ook een mooie afronding van het plan kunnen opleveren. Ook stelt hij vast dat Borneo Sporenburg, dat heden ten dage functioneert als een levendige buurt, behoefte heeft aan parkruimte.

KCAP is met een Nederlandse investeerder, die ook de bouwplicht op zich wil nemen, een sculpturaal gebouw aan het ontwikkelen binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten van Adriaan Geuze. Het plan, dat ook past binnen het bestemmingsplan, heeft een beduidend kleiner volume met woningen, bijzondere faciliteiten op de begane grond en een gebouwde parkeervoorziening. Een waardig plan voor de afronding van Borneo Sporenburg en een aanwinst voor de buurt.