KCAP bekroond in Bao’an Coastal city masterplan prijsvraag Shenzhen China

KCAP Architects&Planners,  in samenwerking met LAY-OUT Shenzhen en Atelier Dreiseitl Beijing, is bekroond met een award in de internationale conceptuele prijsvraag Bao’an Coastal city masterplan in Shenzhen, China. Het ontwerp is het resultaat van de tweede ronde van de prijsvraag waarin het team KCAP als een van 8 geselecteerde deelnemers uit meer dan 90 internationale inzendingen heeft deel genomen. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen RMB gekoppeld en een positie in de verdere ontwikkeling van het project.

De kustzone van Bao'an ligt aan de Pearl River Delta. Het gebied bevat al veel nieuwe ontwikkelingen waaronder Shenzhen Bao'an Airport, grote havens, terminals, nieuwe wegen en spoorwegen en QianHai, een nieuw stadsdeel rond een nieuwe baai. “Als gevolg van de “harde en snelle” ontwikkelingen is veel van dit landschap verdwenen en is de oorspronkelijke kustlijn in 20 jaar tijd 5 kilometer opgeschoven. “Tot nu toe hebben de ontwikkelingen geresulteerd in een stedelijke landschap met weinig stedelijke en landschappelijke kwaliteiten, gedomineerd door grootschalige infrastructuur," zegt Ruurd Gietema, stedenbouwkundige en partner van KCAP.

“De locatie van Bao'an langs de Pearl River Delta is oorspronkelijk al een delta op zich met 45 verschillende kreken en rivieren die door het gebied stromen,” zegt Ruurd Gietema. “Ons project start vanuit deze “vergeten” toevoer van zoet water. Via een concept van “REPARATIE DOOR ONTWIKKELING” wordt dit omgezet in een zoetwaternetwerk dat de zoutwaterkustlijn verrijkt met netwerk van zoet en schoon water en groenzones.”

Het waternetwerk kent verschillende karakterzones en watertypen: zout zeewater, diverse biotopen voor zuivering, meren als waterreservoir, zoet water baaien, een mangrove gebied met brak water, verbindende kanalen, een groene waterdetentiezone enzovoort. Het zoetwaternetwerk markeert tevens het beginpunt van regeneratie van de bestaande bebouwing, de historische oude dorpen in de wijdere omgeving en legt de basis voor een robuuste en veerkrachtige regio.

Als ontwikkelingsraamwerk zal het de basis zijn voor de transformatie van een gebied van ca. 33 x 7 kilometer – ongeveer het gebied tussen de huidige (2014) en de historische (1994) kustlijn – waarin een ongekende range stedelijke milieus tot ontwikkeling kan worden gebracht. Zo veranderd Bao’an in een spectaculaire, rijke en gedifferentieerde kuststad met 3 nieuwe stedelijke districten: New Airport City, XiWan en QianHai.