KCAP krijgt opdracht Science City Garching, München

KCAP Architects&Planners heeft de opdracht gekregen voor Science City Garching, een masterplan voor de transformatie en uitbreiding van het 185 ha omvattende campusgebied in het noorden van München. KCAP, in samenwerking met Müller Illien landschapsarchitecten, Keoto AG duurzaamheidsadviseurs en Prof. Mark Michaeli, expert voor duurzame stedenbouw, werden als een van vier gelijkwaardige winnaars uit een groep van 18 deelnemers van de stedenbouwkundige prijsvraag Science City Garching geselecteerd. De opdracht Science City Garching werd exclusief aan team KCAP toegekend.

Science City Garching is als researchlocatie een van de grootste ontwikkelgebieden van de Technische Universiteit München (TUM). Samen met de instituten van de Max Planck Gesellschaft, de Ludwig-Maximilians Universiteit, de Fraunhofer Gesellschaft en andere onderzoeksfaciliteiten vormt de TUM een internationaal erkend wetenschappelijk cluster op deze locatie.

De stedenbouwkundige transformatie en uitbreiding heeft als doel de hoge kwaliteit en de dynamiek van de bestaande wetenschappelijke instituten te combineren met de uitstekende lokale condities en zo een globaal georiënteerde wetenschapslocatie te creëren. Naast de onderzoeks- en onderwijsinstellingen ontstaan werk- en leefgebieden van hoge kwaliteit. Samen vormen ze een centrum voor wetenschap, economie en maatschappij en een platform waarop de TUM toekomstige strategieën kan realiseren.

Het concept van het masterplan is SCIENCE ‘PARK’ GARCHING – SCIENCE CITY IN THE PARK, een robuust en tegelijkertijd flexibel masterplan. Het is gebaseerd op een open systeem dat binnen een stedenbouwkundig netwerk van vaste regels geheel flexibel kan ontwikkelen. Op deze manier kan op lange termijn en op ieder moment gereageerd worden op mogelijke toekomstige veranderingen op economisch en wetenschappelijk niveau, zonder dat de campus daardoor zijn samenhangende kwaliteit verliest.

Het hoofdelement van het stedenbouwkundig concept is de “CIRCLE", een ring rondom de centraal gelegen research clusters. “De Circle versterkt de bestaande kwaliteiten en de centrale gebieden en verrijkt deze met aantrekkelijke publieke en service-georiënteerde functies als aanvulling op een puur campusprogramma. Tegelijkertijd wordt behoud van maximale flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen gegarandeerd,” zegt Ute Schneider, directeur van KCAP Zürich. “Naar buiten ontstaat een duidelijke rand, naar binnen zachte gemoduleerde lijnen."

De Circle koppelt de centraal gelegen gebieden met elkaar en verbindt de omliggende onderzoeksclusters met hun sub-centra. Het resultaat is een heldere organisatie- en oriëntatiestructuur met een duidelijk afleesbaar centrum. De individuele clusters kunnen, desgewenst, ook zelfstandig rondom dit centrum bestaan​​. Binnen de aangrenzende onderzoeksclusters vormen nieuwe en bestaande gebouwen nieuwe kwartieren rondom private of semi-openbare ruimtes, zoals tuinen, binnenplaatsen en patio's. Deze zijn op hun beurt verbonden met de pleinen en grotere openbare ruimtes. Daardoor ontstaat een gedifferentieerd stedelijk netwerk van bouwvolumes en open ruimtes.

 

De maquette van het ontwerp van KCAP is van 6 tot 8 oktober te zien op de Duitse vastgoedbeurs Expo Real, Holland Property Plaza, stand 320, hal A-2.