Hochparterre special: stadsregio's plannen

Het Zwitserse magazine Hochparterre publiceert een themauitgave over 'Steden plannen', gerelateerd aan het symposium 'Strategies and Planning Instruments for Polycentric City Regions' dat op 4 april in Zurich plaats vond. Het magazine werd in samenwerking met Kees Christiaanse en zijn leerstoel voor architectuur en stedenbouw aan de ETH Zurich samengesteld.

"Amsterdam en Zürich zijn stadsregio’s die onder druk van groei staan. Hoe kunnen deze hun ruimtelijke ontwikkeling zinvol en efficiënt sturen? Dit nummer geeft antwoorden op deze vraag vanuit de theorie en de praktijk van de planning. Voor het eerst geven twee grafieken van de ETH Zürich een overzicht over de planningssystemen van beide stadsregio’s. Voorbeelden illustreren hoe strategieën en instrumenten van de stedenbouw worden toegepast en verder worden ontwikkeld. Reportages en gesprekken onderzoeken de volkomen verschillende planningsculturen van beide regio’s."