Drie projecten van KCAP dingen mee voor de Gouden Piramide 2013

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

In 2013 is het thema gebiedsontwikkeling: projecten die doorgaans van een grotere schaal zijn en een combinatie van functies omvatten: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, wateropgaven.

Er worden minimaal drie en maximaal vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide. De nominaties worden begin mei 2013 bekendgemaakt. 

KCAP is betrokken bij 3 ingezonden projecten:

- Noorderhaven Zutphen / De Mars

- Laakhavens Den Haag

- De binnenstad als City Lounge, Rotterdam