Essay Kees Christiaanse in De Architect juni 2013: stationsgebieden

Kees Christiaanse leverde een bijdrage aan de recente uitgave van De Architect over stationsgebieden: 'Europa per spoor'

"In het artikel van Kees Christiaanse wordt uitvoerig ingegaan op de Duitse en de Franse aanpak met betrekking tot het ontwikkelen van een netwerk van hogesnelheidstreinen. Terloops weet Christiaanse aannemelijk te maken dat de komst van hogesnelheidslijnen niet concurreren met andere vervoersmiddelen zoals auto en vliegtuig, maar daar juist een aanvulling op vormen. Het is aan de reiziger om de juiste combinatie van vervoersvormen te vinden."

 Klik hier voor het artikel.