Start bouw Hogekwartier Amersfoort

Vandaag start de bouw van het Hogekwartier in Amersfoort. KCAP Architects&Planners is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en is als supervisor betrokken bij de implementatie. Het Hogekwartier is een gebiedsontwikkeling in de naoorlogse wijken van Amersfoort en onderdeel van ‘Amersfoort Vernieuwt’ met als doel deze wijken te verbeteren en vernieuwen. Het ontwikkelingsprogramma omvat 800 woningen, een sportaccommodatie met zwembad en sporthal en de vernieuwing van de Hogeweg, de stedelijke invalsweg die het centrum verbindt met de snelweg. Hogeweg wordt als nieuw stadsentree van Amersfoort getransformeerd in een groene boulevard met een sequentie van diverse woontypologieën.

Hogekwartier wordt ontwikkeld door de gemeente Amersfoort en woningcorporatie de Alliantie.