Kees Christiaanse als expert bij seminar 'Bouwen aan het water'

Kees Christiaanse is een van de experts bij de ronde tafel discussie tijdens het seminar ‘Bouwen aan het water’ op 15 april in de Zeche Zollverein, Essen (DE). Het seminar vindt plaats in het kader van het Staatsbezoek van 12-15 april aan Duitsland. Hare Majesteit de Koningin brengt van dinsdag 12 april tot en met vrijdag 15 april 2011 op uitnodiging van Bondspresident Wulff een staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland. De Koningin wordt vergezeld door Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden. ‘Bouwen aan het water’ is onderdeel van een reeks netwerkbijeenkomsten die het consulaat-generaal in samenwerking met NRW.International organiseert.

Het thema 'bouwen aan het water' biedt bijzondere aanknopingspunten voor grensoverschrijdende samenwerking. Op het snijvlak van architectuur, projectontwikkeling en ruimtelijke ordening beschikken Duitsland en Nederland over specifieke kennis en expertise. Complementariteit en samenwerking leidt tot meer synergie. Dergelijke samenwerkingsverbanden geven tevens nieuwe impulsen aan wonen, werken en recreëren aan het water in beide landen.

Zie hier het officieële persbericht van het Consulaat-Generaal der Nederlanden in Düsseldorf.