Ontwerpvisie

KCAP staat voor een werkwijze die gebaseerd is op multidisciplinair en simultaan werken aan thema, programma, typologie en context. Deze werkwijze biedt een verscheidenheid van benaderingen en creëert intensiteit en kruisbestuivingen in het ontwerp proces. Het vormt de basis voor scenario-ontwikkeling en testen. Uiteindelijk stelt de werkwijze ons in staat om de mogelijkheden ingebed in projecten te begrijpen en te optimaliseren en het ondersteunt hun succesvolle realisatie. KCAP streeft naar eenduidige, sprekende oplossingen en een ethisch beleid voor sociale, economische en pragmatische aspecten.

Deel uitmakend van een traditie die identiteit bevordert, begrijpen we de noodzaak voor het creëren van nieuwe symbolen in de productie van steden. We zien het ontwerp als iets wat moet reageren op pragmatische eisen zoals programma, bevolkingsgroei, verkeersopstoppingen maar wat ook de cultuur waartoe ze behoren versterkt. KCAP voegt nieuwe beelden en functies aan de stad toe en creëert actief nieuwe en aantrekkelijke gebouwde omgevingen.

Milieu
Ontwerpen is de basis voor een koolstofarme toekomst, en is de meest effectieve oplossing voor de klimaatverandering - meer nog dan hernieuwbare energie. Ontwerpen stelt ons in staat om meer te doen met minder.

In een tijd waarin de zorg voor het mondiale milieu één van de meest besproken onderwerpen is, neemt KCAP haar verantwoordelijkheid en adresseert het de groeiende bezorgdheid omtrent duurzaamheid. Als onderdeel van een breder ontwerp team heeft KCAP uitgebreid onderzoek gedaan naar een verantwoorde aanpak van energieverbruik, technologieën die optimaal profiteren van passieve energie bronnen en systemen die het energieverbruik verminderen en schadelijke emissies reguleren. De resultaten van dit onderzoek worden toegepast op elk project ongeacht de grootte of budget.

Onze benadering van duurzaamheid impliceert een verschuiving van een traditionele technologische oplossing, naar een meer omvattende holistische benadering. Een complete systeem aanpak - niet een optelsom van enkele zilveren kogels als oplossing.

Gebouwen
Centraal in de filosofie van KCAP staat haar verantwoordelijkheid voor het creëren van publieke ruimtes die binnenstedelijke gebieden verlevendigen en vernieuwen. Deze houding geldt voor alle gebouwen van KCAP, zowel publiek  als privé. Meer dan 20 jaar ervaring met het realiseren van een grote diversiteit van programma’s in combinatie met een gestructureerd planningsproces zorgen ervoor dat onze projecten een hoge technische kwaliteit behalen met bijzondere aandacht voor detail en materiaal.

Stad
Steden zijn broedplaatsen voor economische groei en innovatie. Intensieve interactie leidt op haar beurt tot innovatieve activiteiten. Het denken in open, strategische en simulerende raamwerken, met de nadruk op een levendige openbare ruimte, staat centraal in al onze stedenbouw projecten.

Als stedenbouwkundigen horen we duurzame, slimme ‘voedingsbodems’ te ontwerpen, waar bestaande en nieuwe structuren en programma’s - waarvan sommigen nog onbekend - kunnen floreren en verweven. Stedenbouwkundige plannen als de coördinators van het collectieve domein behoeven een neutraliteit opdat de architectuur in 1000 bloemen kan bloeien. Met andere woorden: Stedenbouwkundig ontwerpen gaat over het scheppen van de condities voor vrijheid.