Han van den Born接受俄罗斯ART1专访

Han van den Born接受俄罗斯圣彼德斯堡在线媒体ART1专访,介绍了KCAP对城市、建筑设计和城市规划的观点。

点击这里,阅读文章(俄语)。